9. klasside õppekäik TTÜ Särghaua õppekeskusesse

Septembri teisel  poolel käisid kõik 9. klassid TTÜ Särghau õppekeskuses läbimas programmi “Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad”

Õppekäik sai õpilaste hinnangute põhjal keskmiseks 3,3 punkti 5st.
68% õpilastest soovitab ja 20% ei soovita seda õppekäiku ka järgmistele üheksandatele klassidele. Peamiselt toodi välja, et sai uusi teadmisi maa sisust ja kivimitest. Oli palju neid, kes õppisid palju uut ja neile meeldis.  Kõige rohkem meeldis õpilastele mikroskoope kasutada, kive lihvida ning puurida. Samas oli õpilastel palju juba koolis õpitud, mistõttu nii mõnigi teadmine oli kordamiseks ning osad õpilased tundsid, et uut ei õppinud ning pigem oli lihtsalt tore klassiga kuskil käia.

Seega tuleb järgmiste õppekäikude planeerimisel anda õppeprogrammide korraldajatele rohkem infot, mida koolipingis õpitakse ning mida õppekäik saab nendele teadmistele lisaks anda.

Suurimad avastused/õppimiskohad õpilastele:

 • Ma sain teada, kuidas Eesti tekkis
 • Kui palju erinevaid kivimeid/kivimkihte Eestis on
 • Kuidas erinevatel ajaperioodidel on need kivimikihid tekkinud
 • Et Eestis on kivimikihid vanuse järjekorras
 • Sain esimest korda proovida valgusmikroskoopi
 • Kivide lihvimise oskus
 • Geoloogi äpi kasutamine
 • Kuidas saab fossiile  kivist välja
 • Nägin, missugune on punane liivakivi suurendatult
 • Kivi saab pastakaga puurida
 • Sain teada, mis on geoloogia