12.ml Tartu observatooriumis

9. veebruaril 2018 külastasid 12. kl matemaatika- ja loodussuuna õpilased Tartu observatooriumi (Tõravere observatooriumi).

Õpilased külastasid stellaariumi ja läbisid aktiivõppeprogrammi “Kosmosethenoloogia”. Õppeprogrammi sisuks oli tutvustada kosmosetehnoloogia olemust, selle erinevaid uurimisvaldkondi ja rakendusi ning mõju keskkonnale. Isevalmistatud raketi abil uuriti lennu stabiilsust massi- ja rõhukeskme baasil. Õppeprogrammi jooksul tegid osalejad rühmatöid ning ettekande rühma teemast.  Teoreetilise osa lõpetuseks korraldamti viktoriin. Praktilise tööna valmistatati paberist rakett ning uuriti selle lennu stabiilsust.
Õpilaste tagasiside programmile „Kosmosetehnoloogia“ oli hea. Keskmine hinnang: 3,7 5st. Õpilased tõid välja, et programm oli huvitav ja hariv, sai palju uusi teadmisi, avas silmaringi. Osade jaoks oli enamik infost uus ning seetõttu oli programm põnev. Õpilastele meeldis ise tegutsemise võimalus ja raketi ehitamine. Mõni teadis teema kohta juba varem ja seetõttu jäi programm veidi igavaks.
Õpilaste tagasiside stellaariumi külastusele oli samuti hea. Keskmine hinnang: 3,5 5st. Ligi pooled õpilased tõid välja, et programm oli huvitav ja hariv. Teine pool õpilasi oli stellaariumi varem külastanud ja seetõttu jäi see neile igavaks. Mitme õpilase arvates oli stellaariumi külastus igav ja veniv.

Mis oli sinu jaoks kõige suurem avastus/õppimiskoht vm uus teadmine?

“Programm andis väga piltliku ja hea ülevaate sellest, kus me oleme ja kuhu liigume. Üks asi on õppida kosmose ehitust ja omadusi, teine asi on seda kõike enda ümber tunda ja kogeda ning just see tunne valdaski selle programmi raames. Väga huvitav oli.”
“Kosmonaudi, astronaudi ja oktonaudi vahe.”
“Kosmosetehnoloogia kasutusalad Eestis ja välisriikides.”
“Maal on mitu orbiiti.”
“Tartu teleskoop on Baltimaade suurim”
“Neutrontähtede tekkimine vs mustade aukude tekkimine.”
“Raketimootori tööpõhimõte.”
“Informatsiooni rände aeg kosmoses on väga pikk.”
“Kui kaua kulub valgusel ühest galaktika otsast teise jõudmiseks.”
“Kui palju prügi on kosmoses.”

Milline on kosmosevaldkonna uurimise mõju keskkonnale?

“Nii positiivne kui ka negatiivne. Negatiivne, sest paisatakse prügi kosmosesse. Positiivne, sest saadakse rohkem ümbritseva kohta teada.”
“Mõju on ainult hea. Uurides kosmost, saame teada, mis meie keskkonda ees on ootamas. Kosmos on kogu aeg meie ümber ning seega peame arvestama sealsete oludega.”
“Tehnoloogiat, mida arendatakse kosmoseprogrammide jaoks, on võimalik kasutada Maal igapäevaelus.”
“Positiivne, kosmosetehnoloogiat kasutatakse igapäevaselt metsanduses näiteks eri metsade ja maa-alade kaardistamiseks.”
“Raketi ülestõusust tulevad emissioonid.”
“Kosmosetehnoloogiast on tulnud mitmeid maal kasutatavaid vahendeid näiteks tehissüda. Ehk antud valdkond on väga tähtis.”
“Võib osutuda positiivseks, kui hakkame teadmisi rakendama kosmosest varade võtmiseks enda omade kurnamise asemel.”