11 ML suuna õpilased Ida-Virumaal

5.- 6. aprillil 2018 osalesid 11. klassi matemaatika-loodussuuna õpilased õppelaagris Iisaku Looduskeskuses ja TTÜ Virumaa Kolledžis. Õppekäik sai teoks tänu KIK-i toetusele.

Esimesel laagripäeval keskenduti õpilaste tervikpildi kujundamisele looduskaitsest ja jäätmetekkest. Läbiti Iisaku Looduskeskuse õppeprogramm “Jäätmeteke Eestis”. Õpilaste keskmine hinnang programmile: 3,74 punkti 5-st. Esimese päeva teiseks programmiks oli “Looduskaitse – mis see on?”. Õpilaste keskmine hinnang programmile: 3,85 punkti 5-st. Õpilaste tagasiside nendele töötubadele oli seinast seina- oli neid, kelle jaoks oli loeng väga põnev ja vajalik ning neid, kelle jaoks jäi kõik liiga teoreetiliseks ja igavaks.

Pärast õppeprogramme sõideti bussiga läbi olulised põlevkivi kaevandamise ja kasutamisega seotud paigad: õhušahtid, kaevandusest välja pumbatava vee väljavoolutorusid, settebasseini, aherainemägesid (rahvakeeles tuhamäed), rekultiveeritud männimetsa. Lisaks käidi vaatamas Aluoja joastikku.

Ööbimine oli kolledži ühiselamus, kus olid väga head tingimused pikast päevast puhkamiseks ja olemiseks.

Teisel laagripäeval toimusid põlevkivi,  füüsika ja keemia töötoad TTÜ Virumaa kolledži juhendajate eestvedamisel.  Keemia laboris uurisid noored, kui palju sisaldab 100% õunamahl õunhapet. Praktilised katsed on alati väga huvitavad ja tekitavad suuremat huvi keemia vastu. Õpiti kasutama erinevaid mõõtevahendeid, magnetsegajat ning titraatorit. Meeldis töötoa praktilisus, et sai ise teha. Õpilaste keskmine hinnang töötoale: 4,63 punkti 5-st.

Füüsika laboritööd esitasid õpilaste väljakutseid ning andsid palju uusi teadmisi. Tinutati, tehti mõõtmisi, joonistati graafikuid, tehti järeldusi. Noored õppisid uusi vidinaid kasutama ning said palju teadmisi elektrist. Õpiti varem omandatud teadmisi rakendama. Õpilaste keskmine hinnang töötoale: 4,63 punkti 5-st.

Põlevkivi loengus uuriti erinevate maade põlevkivisid, leiti erinevusi ning vaadati ka paari põlevkivi tootmisprotsessi – purustamist ja õli tootmist. Räägiti ka põlevkivi kaevandamisest ning kaevanduspiirkonnast.

Õpilaste kõige suuremad õppimised ja avastused sellelt reisilt:

 • keemia töötuba, kuna seal sain kasutada masinaid ja asju, mida oma kooli laborites pole;
 • füüsika programmeerimine;
 • kuidas keemias happe kogust arvutada;
 • kuidas teha voltmeetrist ampermeeter;
 • füüsika õppeprogramm, kus tegime energia ühendamisi, sest see oli minu jaoks uus asi.
 • sain teada, et mulle tegelikult meeldib füüsika, aga ainult siis kui saan midagi põnevat ja uut proovida;
 • kui palju me iga-aastaselt keskkonda reostame ja kuidas see meid mõjutab;
 • looduskaitse ja keskkonna probleemide kohta infot saada, sest see teema huvitab mind;
 • kui saastatud Eesti ja maailm on. Samuti üllatas see, kui väärtuslik põlevkivi on ja et meie aladel leidub kõige väärtuslikumat põlevkivi tüüpi;
 • fuajees olevat vana tehnika kappi oli väga huvitav uurida;
 • põlevkivi kohta info, et kuidas täpselt ühest kivitükist energia genereeritakse;
 • maa-alune põlevkivi kaevandus on mitmeid kordi suurem kui arvasin. Sain teada et Ida-Virumaa on täis looduskauneid kohti ja vaatamisi;
 • kotitäis uusi teadmisi põlevkivi kohta, kuidas see tekkis, kuidas seda kaevandatakse, millised riskid ja tagajärjed tulevad selle kaevandusega, sellest tehtavad produktid ja teenused ja palju muud selle kohta ning ka seda, et Eesti peab kiiresti leidma endale uut energiaallikat (millest üks variant oleks tuumaenergia);
 • füüsika ei ole nii kohutav kui ma arvasin.

Noored olid käiguga rahul ja kokkuvõttes meeldisid need kaks päeva neile väga. Õppelaagri korraldusele andsid nad keskmiseks hindeks 4,56 punkti 5-st. Toodi välja, et kõik oli väga hästi ja sujuvalt korraldatud.

Õpilastega olid kaasas õpetajad Lemme Randma ja Kersti Ojassalu.