8. klassid Kiidjärve Looduskeskuses

5.-8. juunil 2017 läbisid kõik Viimsi kaheksandad klassid RMK Kiidjärve Looduskeskuses õppeprogrammi “Veeharude elustik”. 

Õppeprogrammi käigus tutvuti Ahja jõe ja teda toitva Hatiku ojas elavate kalade, selgrootute ja kahepaiksetega. Nähti, milline on vesiliugur ja kuidas seilab selgsõudur. Saadi teada kõige edevamast ja väiksemast kalaliigist ehk ogalikust. Koostsati toiduahelaid ning vaadeldi ja määrati taimi, mis kasvavad kallastel.

Õpilaste keskmine hinnang õppeprogrammile enesearengu seisukohalt oli 3,5 punkti 5st. Arvamused jagunesid kahte leeri. Sama palju, kui oli neid, kelle jaok oli programm huvitav ja arendav, oli ka neid, kes midagi uut ei õppinud ja pidasid seega õppekäiku igavaks. Samas, 86 % õpilastest soovitab seda programmi ka järgmistele kaheksandikele, sest sai palju uusi teadmisi ja see oli hea vaheldus klassiruumis õppimisele.

Mis oli sinu jaoks kõige huvitavam/meeldejäävam uus teadmine?

“Putukate liigi määramine”
“Kuidas putukaid püüda “
“Et sägad on nii suured”
“Meil on 5 korgipuud vms”
“Et mingi kala võib eestis kasvada 2 meetri pikkuseks”
“Metsas jalutades vastuste otsimine”
“Mille jaoks koprad saba kasutavad”
“Et milline näeb välja kopra “kanal” kaldalt vette”
“Sain teada väga palju väikeste vee elukate kohta”
“Et ahja jõgi on 102 km pikk”
“Et kui palju loomi tegelikult vees elab”
“Et koprad ei maga talveund”
“Et vesihark on vesiskorpion”
“Et kobrast peeti kalaks kunagi”
“Minu jaoks kõige huvitam teadmine oli see, et vesijooksiku/liuguri parim elukoht on jõe peal.”