7. klassid Tallinna Loomaaias

Septembris 2016 ja aprillis 2017 külastasid kõik Viimsi Kooli 7. klassid  KIK projekti raames Tallinna Loomaaeda, kus läbiti töötuba “Selgroogsed ja selgrootud loomaaias” ning lisaks ka zookooli tund loomaaias.

Programm viidi läbi eluslooduse klassis. Esmalt õpiti tundma selgrootuid loomi. Elusaid selgrootuid vaadeldi binokulaaridega ning uuriti neile iseloomulikke tunnuseid.
Seejärel tutvuti kõikide selgroogsete rühmadega (kalad, kahepaiksed, roomajad, linnud, imetajad) eraldi. Loomarühmade õppimiseks kasutati eluslooduse klassis olevaid loomi.
Õppeprogrammi käigus täideti ka töölehti, mis võttis kokku tunnis õpitu.
Zookooli tunnis said õpilased tuttavaks loomaaia ja selle elanikega. Saadi teada, mis on loomaaia põhieesmärgid ja miks on loomaaiad olulised. Koos juhendajaga vaadeldi loomi, õpiti märkama liigile isloomulikke tunnuseid ja neid loomaga seostama. Õpilased said selgeks, kuidas orienteeruda loomaaia territooriumil, lugeda siltidel olevat informatsiooni ja seostada seda vastava loomaga.

Õpilased hindasid õppekäiku loomaaeda keskmise hindega 3,45 punkti 5-st. Järmistele 7. klassidele soovitaks seda õppekäiku  83, 56 %  osalenud õpilastest. Enamik õpilaste jaoks oli programm põnev ja huvitav ning nad õppisid palju. Need, kes õppekäiku madalalt hindasid, ütlesid, et nad teadasid peaaegu kõike juba varem ning nende jaoks oli seal igav.

Mida uut said õpilased teada ja kuidas see programm aitas nende arengule kaasa?

“Sain teada palju uusi teadmisi. Kui olen loomaaias käinud siis olen alati küsinud oma emalt, et miks linnud loomaaiast ära ei lenda, aga ema pole teadnud seda vastust. Loomaaias, aga giid ütles miks ja sain uusi teadmisi.”

“See oli põnev ja seal sai asju teada, mida sa poleks niisama üksi/perega minnes teada saanud.”

“No sain ikka palju uusi asju teada ja olen oppinud rohkem ja arendanud teadmisi.”

“Hindasin neljaga, kuna olin neid loomi juba näinud ja neist kuulnud, aga mõned loomad olid uued ja huvitavad. Tänu sellele õppeprogrammile sain teada miks isa lõvi ei tooda inimeste ette.”

“Igale loomale, keda näidati, räägiti juurde midagi uut ja põnevat.”

Mis oli õpilaste jaoks kõige suurem avastus?

“See, et kaamlite kaks küüru on rasva täis”

“Nägin maailma kõige väiksemat ahvi”

“See et kaamlitel on nii suured küürud selleks, et seal vett hoida. On kohastunud elama ka seetõttu kõrbes.”

“Et linnu noka järgi saab otsustada, mida ta sööb.”

“Et mõned kilpkonna liigid võivad elada igavesti.”

“Elevandi sabakarvad on nagu traadid”

“See et jääkarude nahk on must ja karv läbipsistev”

“Et paljudel loomaaia loomadel võiksid olla paremad elamistingimused.”

“Pesukaru on suurepärane ronija.”

“See et krokodill vahetab oma hambaid 50korda enda elu jooksul”

“Kuidas teha vahet aafrika ja aasia elevandil.”

“Et šimpansid põhimõtteliselt käituvad nagu meie”

“Pesukaru ei ole karu ega pese ka pesu.”

“Et konnade värvuse kohta saab tavaliselt teada kas ta on mürgine või mitte”