5. klassid Jääajakeskuses

29. mail, 5. ja 7. juunil 2017 käisid viiendad klassid Jääajakeskuses läbimas aktiivõppeprogrammi  “Järv elukeskkonnana”, mille raames toimus kogemus- ja avastusõpe Saadjärvel ja kus õpilased õppisid tundma järvede ja järveelustiku eripära , toitumisahelaid ja seoseid looduses.

Keskmine hinnang õppekäigule oli 3,56 punkti 5st. Üldiselt oli tagasiside postiivne, kuid need kel oli sel teemal rohkem teadmisi, oli igav ja seetõttu hindasid madalamalt. 92,3 % õpilastest soovitab seda õppekäiku kindasti ka järgmistele viiendikele.

Kõige meeldejäävam/huvitavam uus teadmine: 

“Sain teada kuidas kasutada kompassi ning teada kui sügav võib olla järv.”
“Ma sain palju uut teavet järve ja jääaja kohta”
“Sain teada kui suur on maavärin kui on viis palli või kuus palli”
“Sain teada, kuidas kasutada kompassi. Väga põnev oli ka jääajakeskuses. Mulle väga meeldis, et saime töölehe, mida oli põnev täita. Järve peal olid meiega kaasas ka kaks läbiviijat, kelle juttu oli väga põnev kuulata.”
“Ma sain teada rohkem asju jääaja kohta ning vees elavate putukate kohta.”
“Sain teada, et vanasti polnud oravaid”
“Kõige huvitavam oli vaadata, mis taimed järves kasvavad.”
“Kõige huvitavam oli paadi sõit”
“Et Saadjärv on vanem kui Ülemiste järv”

Pärast õppekäiku koostasid 5. klassid eesti keele tundides jutukesi teemal “Olen järve selgrootu”. Mõned näited:

 

IMG_3533IMG_3534 - CopyIMG_3534IMG_3535IMG_3536IMG_3537