11. klassi Ida-Virumaa õppelaager

14. – 15. oktoobril osalesid 11. klassi matemaatika-loodussuuna õpilased õppelaagris Iisaku looduskeskuses ja TTÜ Virumaa Kolledžis.

Esimesel laagripäeval keskenduti õpilaste tervikpildi kujundamisele looduskaitsest ja jäätmetekkest. Läbiti programm “Jäätmeteke Eestis”, mis sai õpilastelt keskmise hinnangu 4,37 (5st). Õpilased tõid välja, et said uusi teadmisi, millest peab teadma. Oli väga informatiivne ning tekitas huvi jäätmetekke ennetamise vastu. Üks õpilane tõi välja, et õppis olema keskkonnasäästlikum ja pöörama erinevatele faktoritele tähelepanu.  Esimese päeva teiseks programmiks oli “Looduskaitse – mis see on?”, mis sai keskmiseks hinnanguks 3,95 (5st), kus kõige uuem teadmine oli õpilaste jaoks kaitstavate kategooriate kohta ning et vale taime noppimise eest võib trahvi saada.

Teisel laagripäeval mindi füüsika ja keemiamaailma TTÜ Virumaa kolledži juhendajate eestvedamisel.  Viidi läbi keemia laboritöid, mis said õpilastelt palju positiivset vastukaja ning kõrge keskmise hinnangu (õpilaste hinnang 4,68 5st) .  Õpilased tõid välja, et katsed olid väga huvitavad ja tekitasid suuremat huvi keemia vastu. Õpiti vasest ioone leidma ning kemikaale ja vahendeid kasutama. Meeldis töötubade praktilisus, et sai ise teha.

Lisaks keemia laboritöödele läbiti ka füüsika laboritööd, mis esitas õpilaste väljakutseid ning andis palju uut teadmist. Õpilaste hinnang 3,74 5st.  Õpilased tõid välja, et õppisid uusi vidinaid kasutama ning said palju teadmisi elektrist. Õpiti varem omandatud teadmisi rakendama.

Mis oli sinu jaoks kõige suurem avastus/õppimiskoht vm uus teadmine?

  • Kaheksa õpilase jaoks oli suurim avastus teadmine põlevkivi kaevandamisest ja selle mõjust loodusele ning Ida-Virumaale
  • Seitsme õpilase jaoks oli kõige huvitavam ja pakkus suurimat õpielamust keemialabor.
  • Üks õpilane tõi välja, et tema jaoks oli suurim avastus Valaste juga, teise õpilase jaoks lendoravate meelis elupaigad ja kolmandale meeldis enim Iisaku keskuse jutud ja külastus. Ühele õpilase oli suurim õppimiskoht kõik TTÜ Virumaa kolledžis tehtu.

Miks soovitaksid seda õppeprogrammi järgmistele klassidele?

“Sest kooli programmis ei ole selliseid eksperimendi ülesandeid, kus saab ise nii palju teha” (11. klassi õpilane)

“Sest õpitu oli asjakohane ja vajalik elus.”(11. klassi õpilane)

“Sest see näitas kui kahjulik on kaevandamine loodusele ning töötoad aitasid harida rohkem praktilist poolt nii keemias kui ka füüsikas.”(11. klassi õpilane)

“Kuna see on hoopis teine keskkond, kus omandada teadmisi.”(11. klassi õpilane)

“Sest kahe päeva jooksul ei jää mitte ükski õpilane uute teadmisteta.”(11. klassi õpilane)

“Sest see arendaks nende soovi õppida loodusaineid veel enam.”(11. klassi õpilane)

WP_20151014_033 WP_20151014_018 WP_20151014_016 WP_20151014_014 WP_20151014_013 WP_20151014_012

Advertisements