1-klasside õppekäik Loodusmuuseumi

Meeled (1)

Jaanuaris 2018 käisid Viimsi Keskkooli 1-klasside õpilased KIK programmi raames õppekäigul Loodusmuuseumis. Loodusmuuseum pakkus neile õpitoa “Meeled”.  Programm oli väga huvitav, iga õpilane sai ise kõike kogeda ja katsetada. Programmi juhendas vahva giid, kes rääkis lastele põnevaid lugusid.

Lisatud ka pildimaterjal!1kl1klas1kla

Advertisements

5. klasside õppekäik “Elu tiigis” Muraste looduskoolis

Mai kuus käisid 5-ndad klassi Muraste Looduskoolis. Tegemist oli KIK projektiga “Elu tiigis”. Õppekäigu tulemusena kirjutasid õpilased kirjandi teemal “Olen järve selgrootu”.
Õpilaste hinnang õppekäigule on välja toodud alljärgnevalt:
Õpilased hindasid kõrgelt õppekäiku ja seda kuidas õppekäik toetas nende teadmiste ja oskuste arengut. Viia palli skaalal hinnete 4 ja 5 valijaid oli pea 50% (49,4%) vastanutest ja kui lisad juurde õpilased kes valisi hindeks kolme on rahulolnute protsent pea 70% (68,7%). Õpilaste selgitustest tuleb välja, et madalama hinde tingisid osade õpilaste poolt tegurid, mis polnud otseselt seotud õppekäigu sisuga, nagu säästkede rohkus või veekogu kalda porisus. Õpilastele meeldis õppekäigul see, et sai uusi teadmisi putukate kohta, selle kohta kuidas neid veekogust püüda ja üldiselt tiigielustikust uute teadmiste saamine. Näiteid õpilase vastusest: mulle meeldis, sest ma õppisin uusi putukaid; sain teada tiigi elustikust; kuna ma sain teada millised on kiili ja sääsevastsed; sest seal oli nagu sajaga sääski.
Hea on näha õpilase vastustest, et neile meeldis see, millele õppekäigu põhilised tegevused olid üles ehitatud – putukate püüdmine, uute putukate tundmine, nende vaatlemine ja vee puhastamise protsess. Õpilased on oma vastustes, mis oli kõige huvitavam/meeldejäävam, toonud välja järgnevat: kõige huvitavam uus teadmine oli see, et kui me tiigist putukaid otsisime leidsime me selliseid putukaid keda me pole üldse näinudki; kui raske on tegelikult vee puhastamine ja sealt putukate leidmine ning määramine, kui kaua see kõik aega võtab; Lemmel katab tiigi ja teeb tiigi roheliseks; mina nägin esimest korda kaani; tiigis elab väga palju erinevaid putukaid ja neid on väga põnev uurida; minu jaoks oli kõige huvitavam ja meeldejäävam osa see, kui ma sain teada milline näeb välja kiilivastne; mulle meeldis see et ma püüdsin puruvnakese kinni.
Tagasisides olid üksikud õpilase, kes ei soovitaks seda järgmistele 5. klassidele, kuid valdav enamus on valmis soovitama. Põhjendusi tuuakse välja erinevadi, näiteks on üks õpilane kirjutanud, et neil ta ei soovitaks, kes kardavad putukaid ja eriti ämblike.Õpilaste arvates oli see tore tegevus koos klassikaaslastega, kust sai uusi teadmisi ja koos putukaid uurida. Märksõna, mis vastustest mitmel korral välja tuleb, mille pärast õpilased seda teistele soovitaks on “põnev”.

4. klasside KIK õppekäik “Päikesesüsteemi planeedid” Pernova loodusmajja

Õpilased olid toimunud õppekäiguga väga rahul, mis tuleb välja ka nende vastustest. Kui palusime õpilastel hinnata viie palli skaalal, kas õppekäik aitas teadmiste ja oskuste arengule kaasa, andsid üle 80% (81,7%) vastanutest hindeks 4 või 5 palli. Sama küsimuse põhjendusteks toodi välja, et oli juba varem õpitud teadmiste kinnistamist ning saadi uusi teadmisi planeetide, galaktika ja päikese kohta. Õpilastele meeldis Pernova loodusmaja kui tervik ning see et õppekäik oli põnev ja tore.
Õpilastele oli kõige huvitavam ja meeldejäävaim planetaarium, mis oli “palli kujuline” ja mitmetes vastustes toodi välja ka tahvelarvutites kasutatud app’i Stellarium. (Näited õpilaste vastustest: selline app nagu Stellarium; planeetide uurimine suurelt ekraanilt; see mäng oli päris lahe seal arvutis; kui me läksime ruumi kus oli väga äge ekraan; mulle meeldis tahvelarvutis planeetide otsimine; et on olemas siuke ümmargune pall kui sosistad ühte nurka siis see kajab mööda seinu teisele poole; mulle meeldis palli kuiuline loengu saal; see et sain teada äppist Stellaarium.)
Kõik vastanud õpilased soovitaksid seda õppekäiku ka järgmise aasta 4. klaasi õpilasele, seda peamiselt just selle pärast, et õppekäik oli huvitav ja nad said mitmeid uusi teadmisi. (Näiteid õpilaste vastustes: ma soovitan seda väga olen õnnelik et läksime sinna; jah aga võiks pikem olla sest oli palju vaadata; jah kuna oli lahe ja sai uusi teadmisi juurde; muidugi seal saab teada palju loomade kohta ja kosmose kohta.)

11 ML suuna õpilased Ida-Virumaal

5.-6. aprillil 2018 osalesid 11. klassi matemaatika-loodussuuna õpilased õppelaagris Iisaku Looduskeskuses ja TTÜ Virumaa Kolledžis. Õppekäik sai teoks tänu KIK-i toetusele.

Esimesel laagripäeval keskenduti õpilaste tervikpildi kujundamisele looduskaitsest ja jäätmetekkest. Läbiti Iisaku Looduskeskuse õppeprogrammid “Jäätmeteke Eestis”. ja “Looduskaitse – mis see on?”. Pärast õppeprogramme sõideti bussiga läbi olulised põlevkivi kaevandamise ja kasutamisega seotud paigad: õhušahtid, kaevandusest välja pumbatava vee väljavoolutorusid, settebasseini, aherainemägesid (rahvakeeles tuhamäed), rekultiveeritud männimetsa. Lisaks käidi vaatamas Aluoja joastikku. Ööbimine oli kolledži ühiselamus, kus olid väga head tingimused pikast päevast puhkamiseks ja olemiseks.

Teisel laagripäeval toimusid põlevkivi,  füüsika ja keemia töötoad TTÜ Virumaa kolledži juhendajate eestvedamisel.

Noored olid käiguga rahul ja kokkuvõttes meeldisid need kaks päeva neile väga. Õpilastega olid kaasas õpetajad Lemme Randma ja Kersti Ojassalu.

Mida noored töötubades täpsemalt tegid ja mida nad sellest kõigest õppisid, saab lugeda SIIN.

IMG_0123

12. ml Tartu Observatooriumis

9. veebruaril 2018 külastasid 12. kl matemaatika- ja loodussuuna õpilased Tartu observatooriumi (Tõravere observatooriumi). Õpilased külastasid stellaariumi ja läbisid aktiivõppeprogrammi “Kosmosethenoloogia”. 
Õpilaste tagasiside programmile „Kosmosetehnoloogia“ oli hea. Keskmine hinnang: 3,7 5st. Õpilased tõid välja, et programm oli huvitav ja hariv, sai palju uusi teadmisi, avas silmaringi. Osade jaoks oli enamik infost uus ning seetõttu oli programm põnev. Õpilastele meeldis ise tegutsemise võimalus ja raketi ehitamine. Mõni teadis teema kohta juba varem ja seetõttu jäi programm veidi igavaks.
Õpilaste tagasiside stellaariumi külastusele oli samuti hea. Keskmine hinnang: 3,5 5st. Ligi pooled õpilased tõid välja, et programm oli huvitav ja hariv. Teine pool õpilasi oli stellaariumi varem külastanud ja seetõttu jäi see neile igavaks. Mitme õpilase arvates oli stellaariumi külastus igav ja veniv.
Mida  uut õpilased avastasid ja teada said, saab täpsemalt lugeda siin.