4. klasside KIK õppekäik “Päikesesüsteemi planeedid” Pernova loodusmajja 2018 oktoober

Õpilased olid toimunud õppekäiguga väga rahul, mis tuleb välja ka nende vastustest. Kui palusime õpilastel hinnata viie palli skaalal, kas õppekäik aitas teadmiste ja oskuste arengule kaasa, andsid üle 65% vastanutest hindeks 4 või 5 palli. 30% hindas seda hindele 3. Mitterahuldavaid vastuseid ei olnud. Sama küsimuse põhjendusteks toodi välja, et oli juba varem õpitud teadmiste kinnistamist ning saadi uusi teadmisi planeetide, galaktika ja päikese kohta. Õpilastele meeldis Pernova loodusmaja kui tervik ning see et õppekäik oli põnev ja tore.
Kõik vastanud õpilased soovitaksid seda õppekäiku ka järgmise aasta 4. klaasi õpilasele, seda peamiselt just selle pärast, et õppekäik oli huvitav ja nad said mitmeid uusi teadmisi.
Õpilaste kommentaare tagasiside küsitlusest:
Ma õpisin palju kosmosest ja palju muud ägedat.
Oli väga lahe
Ma sain uutest planeetide kaaslastest teada.
Ma sain plaanetide kohta nii palju teada
Sain natuke rohkem planeetide kohta teada
Ma sain teada teiste planeetide kuude nimesid.
Sest ma teadsin juba planeete ja see oli nii lühike.
Hästi, aga suurem osa asjatest ma teatsin.
SAIN palju uusi teadmisi aga see kestis liiga vahe
lahe oli
Oli huvitavam õppida kui koolis.
sest sealt ma sain siugseid teadmisi mida ma poleks elu see teada saanud
see oli kasulik aga ma teatsin päris palju .
Sest ma olin peaaegu kõike õpikust teada saanud
Sest ma teatsin paljut mis seal oli
seal me õppisime palju uusi planeede ja tähte.
Sest ma sain huntide kohta palju teada.
Sest se andis mulle uusi tedmisi
Sain päikesesüstee kohta rohkem infot
See õppekäik oli väga kasulik, sest õppisime planeete ja teisi asju.

7-klasside õppeprogrammid Loomaaias

Oktoobris 2018 külastasid kõik Viimsi Kooli 7. klassid  KIK projekti raames Tallinna Loomaaeda, kus läbiti aktiivõppeprogramm “Selgroogsed loomad”.

Õpilased täitsid peale õppekäiki tagasiside küsimustiku. Küsimusele: Kuidas aitas õppekäigu programm sinu teadmiste ja oskuste arengule kaasa, andsid õpilased järgmised hinnangud 5-palli skaalal: 53,6 % hindas hindele 3;  28,6% hinne – 4; 10,7% – hinne 2; 3,6 % – hinne 5 ning 3,6 % hindele 1.

Suurem enamus soovitas Loomaaia külastust ka kõigile teistele.

Killukesed kokkuvõttest kõige suuremad avastused/uuemad teadmised saadud õppekäigust Loomaaias:

Ahvid vajavad väga palju tähelepanu.
Mille pärast on mõned mürgised? Selle pärast mida nad söövad on mürgised(taimed jne).
Et hüljes jätab enda poja väga ruttu maha
Teada sain koige rohkem jääkarude ja shimpansite kohta.
Papagoid on head paarid
Gorillal on kolme mehe jõud.
Töötuba ehk kuldvillak
Sain teada, et kui šimpansid on vihased siis löövad vastu klaas.
Ma sain mitmete uute loomade nimesid
Et bussiga number 42 saab loomaaeda sõita
See, et hülge piim on hästi rammus.
See, et kalade temperatuur sõltub välitemperatuurist
Et haid on kõhrkalad.
Krokodillid ei söö kala.
LOOMAAED

9-ndad klassid Särghaua õppekeskuses, sept 2018

Septembris külastasid kõik Viimsi Kooli 9-ndad klassid TTÜ Särghaua õppekeskust. Õppekeskuses pakuti neile õppeprogrammi “Eesti geoloogiline ehitus ja maavarad”.

Hetkel lisatud valik õpetaja Ingrid Rõigase ja Eve Otti tehtud fotosid.

 

 

 

 

Õpilased täitsid tagasiside küsimustiku. Kuidas aitas õppekäigu programm sinu teadmiste ja oskuste arengule kaasa, hinda 5 palli skaalal. Selle põhjal vastati järgmiselt:

skaala 5 (Oli väga kasulik) – 12,5%

skaala 4 – 23,9%

skaala 3 – 37,5%

skaala 2 – 15,9%

skaala 1 (ei olnud üldse kasulik) – 10.2%.

Õpilaste kommentaare õppekäigu kohta:

Meile näidati erinevaid geoloogilisi maavarasid ja räägiti infot juurde, mida ma ei teadnud varem.
Sain teada asju kutsekooli kohta mida ei teadnud.
Sain kirjutada erinevate maavarade paksustest ja iseloomustada neid.
Sain teada mis alasid saab Järvamaa kutsehariduskeskuses õppida.
Kui erinev on igalpool eestis pinnamood
Et saartel on ordoviitsiumi ajastu kiht palju suurem kui maismaal.
Kivide tegemine, lihvimine
Et kivide lihvimine on nii lihtne.
Eesti geoloogilse ehituse kohta ja millised näevad välja fossiilid mikroskoobi all.
Mulle meeldis seal ülikoolis selle mikroskoobiga vaadata erinevaid kivimeid.

 

3-klasside õppekäik “Sinasõprus seentega” sept 2018

Septembris külastasid kõik kolmandad klassid KIK projekti raames RMK Sagadi looduskooli. Tegevuste käigus oli eesmärk luua sinasõprus seentega.

Seened on omapärased organismid ja nende liigirikkus ümbritseb meid kõikjal.
Aitäh looduskooli juhendajatele jagatud teadmiste ja soovituste eest! Metsast võis koju tuua kitsemampli, tuletaela, pilvikuid ja riisikaid ning Sagadisse jäid valge kärbseseen, rohetiksik, hundipiim, kännupäss ning veel sadakond seeneriigi esindajat.

Välja on pandud vaid väike valik pilte lastest metsas, pilte on tehtud oluliselt rohkem. Kel huvi, see küsib lisa.

345

Lapsed on õppekäiguga väga rahul!

1 (1)1 (2)1

Õpilased täitsid tagasiside küsimustiku. Kuidas aitas õppekäigu programm sinu teadmiste ja oskuste arengule kaasa, hinda 5 palli skaalal. Selle põhjal vastati järgmiselt:

skaala 5 (Oli väga kasulik) – 39,2%

skaala 4 – 25,5%

skaala 3 – 27,5%

skaala 2 – 7,8%

skaala 1 (ei olnud üldse kasulik) – 0 %.

Õpilaste kommentaare õppekäigu kohta:

Kõige huvitavam oli valge kärbseseen, sest see oli kõige mürgisem.
Mulle meeldisid topised.
Et valge kärpseseen on surmavalt mürgine
Ma sain igasuguseid uusi seeni teada, mis on söödavad ja mis ei ole söödavad
Mürgiste seente tundma õppimine.
Sain teada erineivaid seeni.
Sain palju uusi asiu teada.
Ma õppisin hästi palju seentest.
see oli tore sest seal sai seeni otsida.
Sain teada paljusi seene nimesid
see oli väga kasulik
Sain seeni tead.
See oli tore sest, seal sai teada seentest.
sain päris palju teada.
Mulle väga meeldis see õppekäik,aga oleks võinud parem ilm olla.Seentesd sain palju rohkem teada.
Ma sain teada rohkem seene liike.
See oli kasulik õppekäik
sain teata uusi seene liike.
Sain palju uut teada oli väga tore.
Eriti ei meeldinud
Ma teadsin enamus asju juba ammu
Ma sain teada mürgiste taimede kohta.
Ma tunnen osa seeni.
Teadsin asju enne
See oli väga kasulik sest ma sain nii palju teada.
See oli huvitav
Sain palju targemaks
kasulik oli et õpisin seeni paremini tundma.
RÜHMATÖÖ (foto Karin Merilepp):
Rühmatöö - ristsõna lahendamine..jpg

1-klasside õppekäik Loodusmuuseumi

Meeled (1)

Jaanuaris 2018 käisid Viimsi Keskkooli 1-klasside õpilased KIK programmi raames õppekäigul Loodusmuuseumis. Loodusmuuseum pakkus neile õpitoa “Meeled”.  Programm oli väga huvitav, iga õpilane sai ise kõike kogeda ja katsetada. Programmi juhendas vahva giid, kes rääkis lastele põnevaid lugusid.

Lisatud ka pildimaterjal!1kl1klas1kla

5. klasside õppekäik “Elu tiigis” Muraste looduskoolis

Mai kuus käisid 5-ndad klassi Muraste Looduskoolis. Tegemist oli KIK projektiga “Elu tiigis”. Õppekäigu tulemusena kirjutasid õpilased kirjandi teemal “Olen järve selgrootu”.
Õpilaste hinnang õppekäigule on välja toodud alljärgnevalt:
Õpilased hindasid kõrgelt õppekäiku ja seda kuidas õppekäik toetas nende teadmiste ja oskuste arengut. Viia palli skaalal hinnete 4 ja 5 valijaid oli pea 50% (49,4%) vastanutest ja kui lisad juurde õpilased kes valisi hindeks kolme on rahulolnute protsent pea 70% (68,7%). Õpilaste selgitustest tuleb välja, et madalama hinde tingisid osade õpilaste poolt tegurid, mis polnud otseselt seotud õppekäigu sisuga, nagu säästkede rohkus või veekogu kalda porisus. Õpilastele meeldis õppekäigul see, et sai uusi teadmisi putukate kohta, selle kohta kuidas neid veekogust püüda ja üldiselt tiigielustikust uute teadmiste saamine. Näiteid õpilase vastusest: mulle meeldis, sest ma õppisin uusi putukaid; sain teada tiigi elustikust; kuna ma sain teada millised on kiili ja sääsevastsed; sest seal oli nagu sajaga sääski.
Hea on näha õpilase vastustest, et neile meeldis see, millele õppekäigu põhilised tegevused olid üles ehitatud – putukate püüdmine, uute putukate tundmine, nende vaatlemine ja vee puhastamise protsess. Õpilased on oma vastustes, mis oli kõige huvitavam/meeldejäävam, toonud välja järgnevat: kõige huvitavam uus teadmine oli see, et kui me tiigist putukaid otsisime leidsime me selliseid putukaid keda me pole üldse näinudki; kui raske on tegelikult vee puhastamine ja sealt putukate leidmine ning määramine, kui kaua see kõik aega võtab; Lemmel katab tiigi ja teeb tiigi roheliseks; mina nägin esimest korda kaani; tiigis elab väga palju erinevaid putukaid ja neid on väga põnev uurida; minu jaoks oli kõige huvitavam ja meeldejäävam osa see, kui ma sain teada milline näeb välja kiilivastne; mulle meeldis see et ma püüdsin puruvnakese kinni.
Tagasisides olid üksikud õpilase, kes ei soovitaks seda järgmistele 5. klassidele, kuid valdav enamus on valmis soovitama. Põhjendusi tuuakse välja erinevadi, näiteks on üks õpilane kirjutanud, et neil ta ei soovitaks, kes kardavad putukaid ja eriti ämblike.Õpilaste arvates oli see tore tegevus koos klassikaaslastega, kust sai uusi teadmisi ja koos putukaid uurida. Märksõna, mis vastustest mitmel korral välja tuleb, mille pärast õpilased seda teistele soovitaks on “põnev”.